Audyt Informatyczny

    

 

      Rola audytu informatycznego

 

      Problem legalnoci oprogramowania, inwentaryzacji zasobów sprztowych i programowych
jest coraz czciej podnoszony przez zarzdy firm i osoby odpowiedzialne za zasoby informatyczne firmy.
Bez przeprowadzania okresowego audytu informatycznego praktycznie niemoliwe jest optymalne
zarzdzanie infrastruktur informatyczn firmy.


     Celem audytu jest szczegóowa analiza oprogramowania zainstalowanego na wszystkich komputerach
klienta, natomiast wynikiem jest raport informujcy o jego faktycznym stanie.


     Kompleksowa usuga informatyczna jak jest audyt informatyczny pozwoli Pastwu dowiedzie si
caej prawdy o swoim systemie informatycznym. Wykonamy go w specjalnie opracowanej metodologii.


     Dziki naszej ofercie mog Pastwo:

- ograniczy odpowiedzialno kierownictwa w sytuacji wykrycia nieprawidowoci

- wdroy procedury zarzdzania licencjami i oprogramowaniem

- uzyska aktualn list legalnie posiadanego przez firm oprogramowania

- zweryfikowa i stale aktualizowa bazy rodków trwaych sprztu komputerowego

- zdoby dokumentacj dla poszczególnych stacji roboczych oraz analityczny raport kocowy

- uzyska raport konfiguracji sprztowej poszczególnych serwerów i stacji roboczych

- zdoby raport kocowy, który pozwoli kadrze menederskiej zapozna si z potencjalnymi korzyciami, jakie osignie firma po wdroeniu planowanych rozwiza

- zoptymalizowa koszty uytkowania sprztu komputerowego

 

     Zakres oferty

a) zebranie informacji pod ktem wykorzystywanego oprogramowania, jego rodzaju, wersji i liczby oraz zakresu stosowania na poszczególnych stanowiskach pracy

b) sprawdzenie dokumentacji licencji i zakupu oprogramowania

c) weryfikacja zainstalowanego oprogramowania w firmie, przy pomocy programu audytorskiego oraz zalecanego przez Microsoft

d) weryfikacja zgodnoci stosowanego oprogramowania z zakupionym

e) doradztwo w zakresie form, sposobów zakupu i licencjonowania oprogramowania

f) sporzdzenie raportu wstpnego zawierajcego wykaz nieprawidowoci wraz z programem naprawczym, a po wyznaczonym okresie na ich usunicie - sporzdzenie raportu kocowego.

g) po stwierdzeniu zgodnoci oprogramowania i jego stosowania z posiadanymi przez Zleceniodawc licencjami, oraz wprowadzeniu procedur zarzdzania oprogramowaniem w firmie Zleceniodawcy, na jego wniosek wystpi do Microsoftu o Certyfikat Legalnoci.

 

     Oferta cenowa

     Koszty przeprowadzenia audytu s negocjowane indywidualnie i zale gównie od zakresu zleconej usugi

 oraz iloci badanych stacji roboczych. Przyblion wysoko kosztu audytu mona okreli wg poniszych tabeli:

 

Liczba stacji    Cena netto do 10 sztuk    120z za stacj   

do 20 sztuk 1200z + 100z za kad ponad 10

do 30 sztuk 2200z + 80z za kad ponad 20

do 40 sztuk 3000z + 65z za kad ponad 30

Powyej 40 sztuk 3650z + 55z za kad ponad 40

 

Cena przeprowadzenia czciowego audytu:

- Audyt oprogramowania – 70% ceny audytu penego

- Audyt legalnoci – 80% ceny audytu penego

- Audyt sprztu – 50% ceny audytu penego

 

Centrum Kompetencyjne Proximus

  Grupa RCS stawia na rozwój.   Poczylimy wic  dowiadczenie techniczne i wiedz praktyczn  Stworzylimy Centrum kompetencyjne Grupy RCS –  – Proximus sp. z o.o.  

Kursy Szkolenia na wózki widowe 

 
Konferencja Lenovo
Uczestniczymy w konferencji Lenovo. Lenovo For Those Who Do –  Technologia ThinkVantage, IdeaPad - portfolio produktowe, IdeaCentre - desktopy konsumenckie.
 
Serwis Laptopw w Szwecji

 „Sustainable business development in the Baltic Sea region” -

Wizyta studyjna – seminarium – Cluster 55 – Malmo

W dniach 7 – 9  padziernika  delegacja RCS uczestniczya w seminarium i spotkaniach roboczych z przedstawicielami organizacji i firm z Polski, Szwecji oraz Rosji.

Wicej na naszych stronach Katowickiego Serwisu Laptopów - www.katowice.serwis-laptopow.com.pl

oraz na www.serwis.laptopow.com.pl.
 
Konferencja
Uczestniczymy w konferencji Intel Microsoft Channel Conference 2012 Katowice. Wicej na http://www.serwis.laptopów.biz .
 
Wymiana i naprawa Matryc w Laptopach
Odpowiadajc na pytania klientów: Wymiana matryc w laptopach - ceny oryginalnych wraz z wymian: http://www.wymianamatryc.pl/wymiana-matryc.html 
 
RCS w Klastrze
W poowie wrzenia rudzki oddzia serwisu RCS zosta czonkiem - wspózaoycielem lskiego Klastra Multimedialnego w ramach projektu "innowacja lska".  W projekcie bierze udzia 9 wybranych firm, instytucji  i  jednostek naukowych.
 
Przeduenie promocji
Przeduamy promocj!  Usugi serwisowe serwisu laptopów w Katowicach, dla studentów bd tasze o 20% jeszcze do koca padziernika.
 
Serwis Drukarek Katowice
Serwis Drukarek w Katowicach doceniony przez Grup Sygnity. Uczestniczymy w kolejnych projektach. wicej na www.serwis.laptopow.eu . 
 
Serwis laptopw Katowice
Serwis laptopów w Katowicach wzbogacony o nowe maszyny - wicej na www.serwis.laptopow.com.pl
 
Serwis laptopow Ruda lska

Serwis Laptopów Ruda lska - sponsorujemy kolejn edycj ogólnopolskiego konkursu informatycznego.

Wicej na www.oki.edu.pl  oraz  www.serwis.laptopow.eu