Audyt Informatyczny

    

 

      Rola audytu informatycznego

 

      Problem legalności oprogramowania, inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych
jest coraz częściej podnoszony przez zarządy firm i osoby odpowiedzialne za zasoby informatyczne firmy.
Bez przeprowadzania okresowego audytu informatycznego praktycznie niemożliwe jest optymalne
zarządzanie infrastrukturą informatyczną firmy.

     Celem audytu jest szczegółowa analiza oprogramowania zainstalowanego na wszystkich komputerach
klienta, natomiast wynikiem jest raport informujący o jego faktycznym stanie.

     Kompleksowa usługa informatyczna jaką jest audyt informatyczny pozwoli Państwu dowiedzieć się
całej prawdy o swoim systemie informatycznym. Wykonamy go w specjalnie opracowanej metodologii.

     Dzięki naszej ofercie mogą Państwo:

– ograniczyć odpowiedzialność kierownictwa w sytuacji wykrycia nieprawidłowości

– wdrożyć procedury zarządzania licencjami i oprogramowaniem

– uzyskać aktualną listę legalnie posiadanego przez firmę oprogramowania

– zweryfikować i stale aktualizować bazy środków trwałych sprzętu komputerowego

– zdobyć dokumentację dla poszczególnych stacji roboczych oraz analityczny raport końcowy

– uzyskać raport konfiguracji sprzętowej poszczególnych serwerów i stacji roboczych

– zdobyć raport końcowy, który pozwoli kadrze menedżerskiej zapoznać się z potencjalnymi korzyściami, jakie osiągnie firma po wdrożeniu planowanych rozwiązań

– zoptymalizować koszty użytkowania sprzętu komputerowego

 

     Zakres oferty

a) zebranie informacji pod kątem wykorzystywanego oprogramowania, jego rodzaju, wersji i liczby oraz zakresu stosowania na poszczególnych stanowiskach pracy

b) sprawdzenie dokumentacji licencji i zakupu oprogramowania

c) weryfikacja zainstalowanego oprogramowania w firmie, przy pomocy programu audytorskiego oraz zalecanego przez Microsoft

d) weryfikacja zgodności stosowanego oprogramowania z zakupionym

e) doradztwo w zakresie form, sposobów zakupu i licencjonowania oprogramowania

f) sporządzenie raportu wstępnego zawierającego wykaz nieprawidłowości wraz z programem naprawczym, a po wyznaczonym okresie na ich usunięcie – sporządzenie raportu końcowego.

g) po stwierdzeniu zgodności oprogramowania i jego stosowania z posiadanymi przez Zleceniodawcę licencjami, oraz wprowadzeniu procedur zarządzania oprogramowaniem w firmie Zleceniodawcy, na jego wniosek wystąpić do Microsoftu o Certyfikat Legalności.

 

     Oferta cenowa

     Koszty przeprowadzenia audytu są negocjowane indywidualnie i zależą głównie od zakresu zleconej usługi

 oraz ilości badanych stacji roboczych. Przybliżoną wysokość kosztu audytu można określić wg poniższych tabeli:

 

Liczba stacji    Cena netto do 10 sztuk    120zł za stację   

do 20 sztuk 1200zł + 100zł za każdą ponad 10

do 30 sztuk 2200zł + 80zł za każdą ponad 20

do 40 sztuk 3000zł + 65zł za każdą ponad 30

Powyżej 40 sztuk 3650zł + 55zł za każdą ponad 40

 

Cena przeprowadzenia częściowego audytu:

– Audyt oprogramowania – 70% ceny audytu pełnego

– Audyt legalności – 80% ceny audytu pełnego

– Audyt sprzętu – 50% ceny audytu pełnego

Wpisane przez RCS   @   15 października 2021
Regionalne Centrum SerwisoweTworzenie Stron