Opieka Serwisowa

Opieka serwisowa obejmuje

 ·                     administrowanie (także zdalne) siecią komputerową

·                     konfigurowanie stacji roboczych i serwerów

·                     konfigurowanie drukarek, modemów i innych urządzeń peryferyjnych

·                     zarządzanie systemem haseł użytkowników

·                     okresowe sprawdzenie poprawności oraz wykonanie archiwizacji danych

·                     w razie konieczności (uszkodzenie lub konserwacja) odebranie
z siedziby firmy obsługiwanej sprzętu komputerowego (komputery, drukarki itd.), dostarczenie do wyspecjalizowanych punktów serwisowych i powtórna instalacja  po naprawie lub konserwacji

·                     pogotowie informatyczne dla zleceń incydentalnych i krytycznych

·                     instalowanie nowego oprogramowania lub zmiana konfiguracji istniejącego (Microsoft Office: Word, Excel, itp.) z wyłączeniem specjalizowanych programów typu finansowo-księgowych, magazynowych

·                     doradztwo i opiniowanie przy wyborze oraz zakupie przez Zleceniodawcę elementów systemu komputerowego

·                     doradztwo, dobór, zakup i instalacja oprogramowania systemowego
i użytkowego

·                     reprezentowanie Zleceniodawcy wobec innych dostawców oprogramowania, sprzętu i usług komputerowych w zakresie jakości świadczonych przez nich usług i dostaw

·                     wspomaganie pracy w zespole (GROUPWARE)

·                     przyjmowanie zgłoszeń awarii systemu komputerowego Zleceniodawcy oraz zamówień na usługi i podzespoły, stała gotowość do pomocy
w usuwaniu awarii systemu komputerowego Zleceniodawcy

·                     odzyskiwanie danych, archiwizacja i kopie zapasowe

·                     planowanie rozwoju informatycznego

·                     konsultacje przy rozmowach z firmami trzecimi

·                     serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu (drukarki, laptopy)

·                     świadczenie usług telefonicznej i zdalnej pomocy technicznej

·                     audyt legalności oprogramowania, zabezpieczeń wewnętrznych

·                     audyt stanu technicznego sprzętu i sprawności systemów informatycznych

·                    prowadzenie projektów informatycznych Opiekę sprawujemy na zasadach ogólnych oraz w oparciu
o pakiety serwisowe i umowy serwisowe.
Umowy konstruowane są konkretnie pod danego klienta  i w dopasowaniu do jego potrzeb.     

Wpisane przez RCS   @   15 października 2021
Regionalne Centrum SerwisoweTworzenie Stron